Egzamin 2006 roku

Pytania testowe

SU 45 1. Przekaźnik ziemnozwarciowy SU 45 zabezpiecza…..

 2. Zadziałanie przekaźnika ziemnozwarciowego SU 45 spowoduje…..

 3. Gdy obroty silnika spalinowego SU 45 rosną to jak zmieni się wydajności sprężarki powietrza

 4. Ile stopni sprężania posiada sprężarka SU 45?

 5. Pudło SU 45 spoczywa na trzyosiowych wózkach za pośrednictwem…..

 6. Silniki trakcyjne SU 45 pracują w układzie….

 7. Aby odblokować PN silników trakcyjnych SU 45 należy:

 8. Minimalne wstępne ciśnienie oleju umożliwiające rozruch silnika SU 45 wynosi..

 9. Jeżeli temperatura wody w układzie głównym SU 45 przekroczy 91°C to silnik spalinowy….

 10. Jeżeli przy obrotach znamionowych (1500) ciśnienie oleju silnikowego SU 45 spadnie poniżej 300 kPa (3 at) to silnik spalinowy….

 11. Wyłącznik maksymalnych obrotów zatrzyma silnik SU 45 gdy przekroczy on:

 12. Jakie urządzenia potrzebne do jazdy nie będą zasilane w przypadku uszkodzenia prądnicy pomocniczej SU 45?

 13. Na SU 45 przy załączonych wentylatorach silników trakcyjnych przestawiając nastawnik główny z „0” w pozycję „W” zostaną zamknięte…

 1. Przestawiając nastawnik główny SU 45 z pozycji „ W ” na pozycję „ 1 ” (przy załączonych wentylatorach silników trakcyjnych) zamykają się uprzednio otwarte:

 2. Przy zmianie kierunku jazdy SU 45 zmiana kierunku przepływu prądu następuje w obwodach wzbudzenia…..

 3. Wyłącznik ciśnieniowy sprężarki (WCS) SU 45 znajduje się….

 4. Indywidualną dla każdego cylindra pompę wtryskową silnika SU 45 możemy wyłączyć za pomocą….

 5. Wymiennik ciepła silnika spalinowego SU 45 służy do……

 6. Mikrowyłącznik minimalnego poziomu płynu chłodzącego (<70 litrów) silnika spalinowego SU 45 działając spowoduje, że silnik…..

 7. Przekaźnik PNN – nadnapięciowy w obwodach ogrzewania SU 45 ogranicza napięcie prądu ogrzewania do…

 8. Przy ilu wyłączonych silnikach trakcyjnych nie wolno, podczas jazdy awaryjnej lokomotywy SU 45 załączyć ogrzewania pociągu

 9. Brak napięcia zasilającego regulator obrotów SU 45 (np. przepalona cewka przekaźnika pomocniczego termostatów „PPT”) spowoduje, że regulator:…

 10. Przekaźnikiem uniemożliwiającym rozruch silnika spalinowego SU 45 przy wyjętym z blokady kluczu „ogrzewczym” jest przekaźnik…..

 11. Gdy prowadząc pociąg lokomotywą SU45 maszynista stwierdzi, że przy wzroście temperatury w układzie głównym lub pomocniczym termostaty załączają przekaźniki wentylatorów (PUW 1 lub PUW 2) a mimo to wentylatory nie obracają się należy……

 12. Zamknięty przekaźnik PZB 1 powoduje…..

 13. Przekaźnik PZB2 lokomotywy SU45 podpieram, gdyż……..