Ogólnopolskie spotkanie formacyjne KSKP w Siedlcach

14 - 16 września 2001


SIEDLCE


Opis spotkania na stronie KSKP Koło Siedlce.

Poniżej przedruk z NASZEGO DZIENNIKA z dnia 18.09.2001 roku..ks. Eugeniusz Zarębiński ks. Ryszard Marciniak

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

w SIEDLCACH.

     Rozmowa z krajowym duszpasterzem kolejarzy ks. Eugeniuszem Zarębińskim i krajowym moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich ks. Ryszardem Marciniakiem SAC.

Obecnie kolej przeżywa trudny moment transformacji. Jakie zadania stawia sobie w obliczu tych przemian duszpasterstwo kolejarzy?

Ks. Eugeniusz Zarębiński: - Duszpasterstwo kolejarzy od 150 lat ma to samo zadanie: przepojenie życia i pracy kolejarzy oraz ich rodzin światłem i duchem Ewangelii oraz nauczania Kościoła. Próbuje scalać wartości religijne i patriotyczne, uczy też w sposób kulturalny, radosny i trzeźwy przeżywać radość bycia ze sobą, bycia katolikiem. Jest to nie tylko szkoła miłości rodzinnej, rodzicielskiej, wzajemnego braterstwa, ale także takich cech, tworzących etos kolejarza, jak odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, punktualność. Chcemy również stworzyć płaszczyznę porozumienia. Na kolei istnieje prawie 20 związków zawodowych, które dzielą środowisko pod względem interesów grup zawodowych i służb, ponadto kolej jest przeorganizowywana na niezależnie istniejące od siebie zakłady. Duszpasterstwo kolejarzy pozostaje tą płaszczyzną, na której się spotykają pracownicy wszystkich zakładów. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie Mszy św. na Czubach w Lublinie w 1987 r. powiedział: "Kolejarze, nie dajcie się dzielić. Bądźcie zjednoczeni". Te słowa są mottem naszej działalności w ostatnich latach.

Specyfiką Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich jest to, że duszpasterską troską ogarniani są nie tylko pracownicy kolei, ale także całe ich rodziny. Skąd taka koncepcja?

Ks. Ryszard Marciniak SAC: - Zanim zostałem krajowym moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, przez długie lata pracowałem w Rodzinie Rodzin. Idea tego ruchu zainicjowana przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego jak najgłębiej wnika w Boży plan stworzenia i odkupienia człowieka.
Jednocześnie pracując z młodzieżą zrozumiałem, że troską duszpasterską, pracą ewangelizacyjną trzeba otoczyć całe rodziny. Jeżeli ze wsparcia duchowego będzie korzystała jedna osoba, może zdarzyć się, że spotka się ona z niezrozumieniem innych członków rodziny. Te doświadczenia z pracy w Ruchu Rodzina Rodzin przeniosłem na grunt Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, kiedy w 1994 r. zostało zatwierdzone przez Episkopat Polski.

Jak wygląda praca formacyjna w stowarzyszeniu?

Herb Siedlec Katedra nocą w Siedlach. Ks. Ryszard Marciniak SAC: - Na początku była praca szkoleniowa. Przez 2,5 roku ok. 2,5 tys. kolejarzy przeszło formację w Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie-Jeziornej. Realizowana była w trzech cyklach tematycznych: pogłębiania wiary, pogłębiania więzi w rodzinie i przygotowania do apostolstwa. Obecnie takie spotkania odbywają się w różnych ośrodkach kolejarskich, połączone są z pielgrzymowaniem do sanktuariów maryjnych lub śladami Ojca Świętego. W tym roku skoncentrowaliśmy się na rozważaniu nauczania Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Oprócz tego, że członkowie stowarzyszenia uczestniczą w spotkaniach ogólnopolskich i regionalnych, prowadzą pracę formacyjną w ramach kół, biorą też udział w rekolekcjach rodzinnych w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym w Łącku koło Płocka. Rodziny kolejarskie szczególnie cenią sobie taką pracę formacyjną. Podczas dwutygodniowych rekolekcji staramy się realizować wezwanie "Szukajcie dobra, a nie zła".

Dziękuję za rozmowę.

Anna WasakOpis spotkania na stronie KSKP Koło Siedlce.

STRONA GŁÓWNA