Egzamin 2006 roku

Pytania testowe

SM 42


 1. Zadziałanie przekaźnika termostatów „PT” na lokomotywie SM 42 spowoduje:

 2. Zadziałanie „nurnika” w regulatorze obrotów Woodwarda spowoduje:

 3. Regulator bezpieczeństwa na lokomotywie SM 42 powinien zadziałać, gdy obroty silnika spalinowego wzrosną:

 4. Regulację prędkości obrotowej silnika spalinowego lokomotywy SM 42 uzyskuje się przez:

 5. Przekaźnik ciśnienia oleju PCO przy silniku spalinowym lokomotywy SM 42 jest aparatem ochronnym:

 6. Do rozruchu silnika spalinowego SM 42 służy:

 7. W obwodzie głównym SM 42 silniki trakcyjne z prądnicą główną połączone są układzie:

 8. Przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych lokomotywy SM 42 powinien zadziałać gdy:

 9. Odblokowanie przekaźników nadmiarowych silników trakcyjnych następuje przez:

 10. Bocznikowanie silników trakcyjnych na lokomotywie SM 42 odbywa się:

 11. Samoczynne rozłączenie bocznikowania silników trakcyjnych nastąpi, gdy prąd płynący przez 4-ty silnik trakcyjny przekroczy:

 12. W przypadku uszkodzenia prądnicy pomocniczej lokomotywy SM 42 silniki wentylatorów awaryjnie można zasilić:

 13. Przekaźnik ziemnozwarciowy chroni obwód główny lokomotywy SM 42 przed zwarciem do masy o napięciu…..

 14. Minimalna wymagana do rozruchu silnika spalinowego temperatura oleju lokomotywy SM 42 to:

 15. Układ paliwowy silnika spalinowego lokomotywy SM 42 składa się:

 16. Podgrzewacz P-40 na lokomotywie SM 42 służy do bezpośredniego podgrzania:

 17. Turbosprężarka silnika spalinowego lokomotywy SM 42 napędzana jest:

 18. Awaryjne urządzenie wyłączające regulatora Woodwarda na lokomotywie SM 42 natychmiast zatrzymuje silnik spalinowy, gdy na obrotach znamionowych ciśnienie oleju zmaleje poniżej:

 19. Na lokomotywie SM 42 po ustawieniu nastawnika kierunku w położenie „PRZóD” lub „TYŁ” zasilanie otrzymuje:

 20. Na lokomotywie SM42 ze zmodernizowanymi urządzeniami sterowniczymi po ustawieniu nastawnika głównego na pozycję 1-szą zasilanie otrzyma:

 21. Na lokomotywie SM42 sprężarka napędzana jest za pomocą:

 22. Na SM42 przełączenie sprężarki na bieg jałowy wykonuje:

 23. Ciśnienie oleju sprężarki lokomotywy SM42 w czasie pracy powinno wynosić:

 24. Na lokomotywie SM42 czas napełniania zbiorników powietrza od „0” do 0,8 Mpa na obrotach jałowych silnika spalinowego nie powinien przekraczać:

 25. Wentylator chłodzenia wody w chłodnicy lokomotywy SM42 jest załączany automatycznie za pośrednictwem sprzęgła sterowanego przez:

 26. Na lokomotywie SM42 uszkodzeniu uległ wyłącznik ciśnieniowy rozrządu WCR – postępowanie maszynisty:

 27. Łożyska turbosprężarki SM42 smarowane są z….

 28. W przypadku uszkodzenia wyłącznika ciśnieniowego sprężarki należy….``

 29. Jeżeli przez cewkę zaworu ep. biegu luzem sprężarki powietrza SM42 płynie prąd to sprężarka tłoczy powietrze do…

 30. Jeżeli przy pracującym silniku spalinowym i ciśnieniu powietrza w zbiorniku głównym wynoszącym 0,55 MPa maszynista naciśnie przycisk STOP to sprężarka……

 31. Przełączając odłącznik pakietowy silników trakcyjnych SM42 w położenie S1+S2 pracować będą silniki trakcyjne numer……

 32. Jeżeli wyciek paliwa jest na przewodzie zasilającym wtryskiwacz cylindra znajdującego się najbliżej stanowiska pomocnika maszynisty to maszynista (zapisując naprawę) nazwie go cylindrem numer……

 33. Rączka zaworu odwadniającego „kran” maszynisty znajduje się w ….

 34. Zawory bezpieczeństwa głównego zbiornika powietrza znajdują się w ….

 35. W przypadku nagłego, awaryjnego zatrzymania w warunkach zimowych silnie obciążonego silnika SM42 maszynista powinien….

 36. Jeżeli zimą temperatura powietrza całodobowo jest powyżej zera to zgodnie z decyzją nr 18 Dyrektora CM Szczecin lokomotywę SM42 stojącą na zewnątrz, sprawną i nie wyznaczona do pracy należy…..

 37. Na terenie CM Szczecin decyzje o podgrzewaniu (bądź umieszczeniu w hali) lokomotyw spalinowych w zimie podejmuje…..