Egzamin 2006 roku

Pytania testowe

SM 31


 1. Moc SM31 (1200 kM) jest większa o 50 % od mocy SM 42 (800 kM). Uzyskano to przez…..

 2. Obieg pomocniczy układu chłodzenia SM31służy do:

 3. Gdy zwiększamy obroty silnika spalinowego to wydajność sprężarki SM31…..

 4. Gdy podczas pracy lokomotywy SM31 żaluzje chłodnicy z prawej strony otworzyły się a żaluzje z lewej strony pozostały zamknięte to świadczy to, że...

 5. Turbosprężarka SM31 chłodzona jest wodą z układu ……:

 6. Jeżeli po uruchomieniu „zimnej” lokomotywy SM31 (temp w obwodzie głównym 40°C, obieg pomocniczy i olej po 30° C) stwierdzimy że wentylator w układzie wodnym silnika obraca się, znaczy to że……

 7. Jakie zadanie ma pompa paliwowa zasilająca silnik SM31

 8. Kocioł P40 (lub Webasto) lokomotywy SM31 w paliwo jest zasilany z …

 9. W przypadku awarii pneumatycznego układu sterującego wydajnością wentylatora układu chłodzenia silnika spalinowego SM31 (np. brak sprężonego powietrza) należy….

 10. W przypadku uszkodzenia termostatu w układzie chłodzenia silnika spalinowego SM31 (głównym lub pomocniczym) należy….

 11. W przypadku wzrostu temperatury wody w układzie głównym ponad 91°C lub oleju ponad 90°C termostaty zabezpieczające silnik spalinowy SM31 spowodują…..

 12. W przypadku spadku ciśnienia oleju w silniku spalinowym SM31 poniżej 0,27-0,30 Mpa przy obrotach znamionowych lub 0,16 przy obrotach biegu jałowego regulator obrotów spowoduje….

 13. Szybkość maksymalna lokomotywy SM31 wynosi:

 14. W przypadku uszkodzenia prądnicy pomocniczej SM31silnik sprężarki możemy zasilić z ….

 15. Podaj, jakie urządzenia wymuszają obieg wody w układzie chłodzenia silnika spalinowego SM31?

 16. Pudło lokomotywy SM31 spoczywa na trzyosiowych wózkach za pośrednictwem…..

 17. Podaj w jakim układzie są włączone silniki trakcyjne SM31 w obwód prądnicy głównej?

 18. W przypadku uszkodzenia pompy paliwowej SM31 należy:

 19. Łożyska turbosprężarki SM31 smarowane są z……

 20. Podaj jak załącza się bocznikowanie wzbudzenia silników trakcyjnych SM31

 21. Podczas jazdy lokomotywą SM31 na 10 pozycji NJ twój ulubiony Instruktor (schowany w maszynowni) wyjmuje wtyczkę elektryczną z regulatora obrotów (Woodward). Podaj jak zachowa się silnik spalinowy.

 22. Podczas pracy lokomotywy SM31 przy pociągu gospodarczym zaświeciła się czerwona lampka „uszkodzenie silnika spalinowego”. Maszynista stwierdził że silnik pracuje i jego parametry są prawidłowe. Podaj przyczynę i sposób postępowania aby przywrócić sterowanie lokomotywy.