Egzamin 2006 roku

                  Pytania testowe

                EU071. Jaka jest moc ciągła lokomotywy EU07?

2. Jaki jest prąd mocy ciągłej silnika trakcyjnego EU07?

3. Zbiornik główny powietrza EU07 składa się z …

4. Jak jest sterowany odwadniacz zbiornika pomocniczego EU07?

5. Wyłącznik ciśnieniowy [ WCS ] EU07steruje sprężarkami za pomocą….

6. Sprężarkę nr 1 EU07 można zasilać z….

7. Maksymalne dozowanie alkoholu w układzie pneumatycznym EU07 uzyskamy przez…

8. Cewka trzymająca PRG na lokomotywach EU07od numeru 300 zasilana jest z…..

9. Cewka trzymająca PRG na lokomotywach EU07do numeru 300 zasilana jest z….

10. Po przestawieniu NG EU07 w 1 pozycję jazdy gaśnie lampka „styczniki

liniowe wyłączone”, a lokomotywa nie rusza – znaczy to, że...

11. Jakie styczniki główne zamknięte są w 28 pozycji NG (jazda szeregowa bezoporowa):

12. W przypadku uszkodzenia w obwodzie ogrzewania pociągu (np. zwarcie w 10 wagonie) na lokomotywie EU07, sygnalizuje to…..

13. Jakie styczniki główne zamknięte są podczas jazdy na układzie równoległym oporowym {np.34 pozycja NG?}.

14. Wentylatory chłodzące opory rozruchowe EU07 zasilane są z …..

15. Wyłącznik „sterowanie na zimno” EU07 znajduje się……

16. Wyłącznik „sterowanie na zimno” EU07 bocznikuje……

17. Podczas jazdy EU07 działa przekaźnik różnicowy PRG. Maszynista odłącza równocześnie grupę 1 – 2 oraz 3 – 4. Po zamknięciu szafy WN sprawdza i stwierdza, PRG nie działa. O czym świadczy takie postępowanie

18. Po wyłączeniu grupy 3 -- 4 EU07 jazdę awaryjną uzyskamy od……

19. Przekaźnik czasowy w obwodzie sterowania wentylatorami chłodzącymi opory

rozruchowe EU07służy do……

20. Wyłącznik szybki EU07 otworzy się gdy……

21. Stycznik SZ 1 EU07 będzie „trzymał” gdy…..

22. Zwiernik wyłącznika ciśnieniowego sprężarek EU07 znajduje się w…….

23. Świecąca lampka kontrolna na pulpicie EU07 „ogrzewanie pociągu załączone” informuje maszynistę, że…

 1. Stycznik pomocniczy (SZ1) kontroluje:

 2. Po dojściu pantografu do sieci następuje zanik napięcia w sieci trakcyjnej przyczyną jest:

 3. W przypadku uszkodzenia wyłącznika ciśnieniowego sprężarek należy:

 4. Po przestawieniu nastawnika kierunkowego do tyłu jazda jest, a do przodu brak jazdy; przyczyna?

 5. Nie zamknięty stycznik rozrządu (SZ3) powoduje ?

 6. Po przestawianiu nastawnika jazdy na poz. 2 płynie prąd w obwodzie głównym, a nie pracują styczniki oporowe, przyczyna:

 7. Na 2 pozycji układu równoległego otwierają się styczniki liniowe SL3 i SL4 (SL3), przyczyna:

 8. WS zamykamy ręcznie w przypadku:

 9. Po załączeniu baterii brak wskazań na woltomierzu NN, a świeci światło w kabinie, przyczyna:

 10. Po przestawieniu nastawnika jazdy na układ równoległy prąd dzieli się na dwie gałęzie, a nie pracują styczniki oporowe, przyczyna:

 11. Naciśnięcie przycisku wyłączającego WS spowoduje:

 12. W 1 pozycji nastawnika jazdy muszą być zamknięte styczniki WN:

 13. Aby był zasilony stycznik SZ2 musi być:

 14. Hamulec ręczny zakręcony działa na:

 15. Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy lub ogrzewania pociągu spowoduje:

 16. Stycznik SWS służy do:

 17. W 1 pozycji N.J muszą być zamknięte styczniki rozrządu.

 18. Przekaźnik Różnicowy ma za zadanie:

 19. Na której linii od dołu na taśmie prędkościomierza zarejestrowana jest „jazda pod prądem”?

 20. Jeden kilometr przejechanej drogi zajmuje na taśmie?

 21. Napęd pneumatyczny WS służy do:

 22. Osłabienie wzbudzenia silników trakcyjnych (bocznikowanie) odbywa się przez:?