Egzamin 2006 roku

Pytania testowe

ET 22 1. Hamulec ręczny zakręcony w jednej kabinie działa na:

 2. Zawory odcinające ZOC1 i ZOC2 znajdują się:

 3. Silniki sprężarek ochraniane są:

 4. Aby przeprowadzić sterowanie na zimno należy:

 5. Zamknięta żaluzja dachowa spowoduje, że w pierwszej pozycji nie załączy się:

 6. Wentylatory oporów rozruchowych są zasilane:

 7. Przekaźniki czasowe w styczniku przetwornic sprężarek służą do:

 8. Napęd pneumatyczny WS służy do:

 9. Położenie nastawnika kierunkowego w pozycji N II:

 10. Ogrzewanie kabin ochraniane jest:

 11. Jakich obwodów wysokonapięciowych nie zabezpiecza przekaźnik różnicowy obwodu głównego?

 12. Przekaźnik różnicowy ma za zadanie:

 13. 13. Przeniesienie siły pociągowej z wózków na pudło lokomotywy odbywa się za pomocą:

 14. Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego sprężarki spowoduje:

 15. 1 km przejechanej drogi zajmuje na taśmie prędkościomierza:

 16. Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego silników trakcyjnych spowoduje:

 17. Po dojściu pantografu do sieci następuje zanik napięcia w sieci trakcyjnej, przyczyna:

 18. Zmiana kierunku obrotów silnika trakcyjnego za pomocą nawrotnika odbywa się przez:

 19. Na której linii od dołu jest rejestrowane kasowanie SHP i czuwaka:

 20. Na dachu lokomotywy ET22 znajdują się następujące urządzenia elektryczne

 21. Przekaźnik ,,PC” znajduje się;

 22. Wyłącznik likwidacji poślizgu (WPL) znajduje się:

 23. Przekaźnik ,,PR” (różnicowy obwodów głównych) umieszczony jest w:

 24. Wyłącznik szybki na lokomotywie ET22 rozłączy obwody ,,WN”, gdy prąd cewki demagnesującej przekroczy wartość:

 25. Przekaźnik "PRP-40" (różnicowy obwodów pomocniczych) na ET22: zabezpiecza obwody…..

 26. Minimalna ilość sprawnych silników na lokomotywie ET22 przy prowadzeniu pociągu wynosi:

 27. Minimalna ilość sprawnych silników na lokomotywie ET22 przy jeździe luzem wynosi:

 28. Na lokomotywie ET22 od nr 496 prawidłowe ustawienie nawrotnika kontroluje….

 29. W obwodzie 1 pozycji jezdnej stycznik liniowy SL1 zasilany jest przez:

 30. Wał grupowy sterowany jest powietrzem poprzez:

 31. Uszkodzenie silnika trakcyjnego 2-giego, lub 5-tego pozycja odłącznika silnika trakcyjnego II umożliwia jazdę na połączeniach:

 32. Pierwsza pozycja jazdy ,,R" (równoległej) zaczyna się po przestawieniu nastawnika jazdy na pozycję:

 33. Połączenie równoległe łączy silniki trakcyjne w grupy:

 34. Silnik sprężarki głównej na ET22 zasilany jest napięciem:

 35. Zawory EP piasecznic znajdują się na:

 36. Jakie warunki muszą być spełnione do sprawdzenia sterowania ET22 na zimno:

 37. Po dwukrotnym zadziałaniu PR na ET22 starszy maszynista w celu określenia, w którym miejscu obwodu powstało zwarcie odłącza następujące odłączniki silników trakcyjnych?

 38. Powyżej jakiego ciśnienia w cylindrze hamulcowym następuje rejestracja na taśmie szybkościomierza?

 39. Przestawiając odłącznik silników trakcyjnych w położenie „odłączony jazda równoległa” jazdę uzyskamy od pozycji……

 40. Odłączając silnik numer 2 w położenie „odłączony jazda równoległa” podczas rozruchu będą pracowały silniki numer……

 41. Przyczynę braku napięcia na woltomierzu WN przy podniesionym pantografie i informacji dyżurnego o prawidłowym zasilaniu sieci trakcyjnej upatruję w……

 42. Prąd mocy ciągłej silnika trakcyjnego ET22 wynosi….

 43. Przy załączaniu ręcznie wyłącznika szybkiego ET22 w szafie WN należy „wyłączyć” z działania przekaźnik: